woensdag 28 november 2012

Opdracht 2: Illustreren


Mijn 3 illustraties. Dit worden waarschijnlijk ook de covers voor de boeken.

Vooronderzoek: Beelmateriaal & TypografieMijn beeldonderzoek naar rouw, ik zocht naar zowel emotionele als mooie beelden.Deze typografie is voornamelijk bedoeld voor de titel voor de boeken en die voor de andere grafische producten.

Rouw


Onderzoek

 

Rouw definities volgens het woordenboek.

 

Rouw

de rouw zelfst.naamw. (m.) Uitspraak: [rɑu] verdriet over de dood van iemand Voorbeelden: `in de rouw zijn`, `in diepe rouw zijn`, `rouwadvertentie` ...

 

Rouw
Rouw is het geheel van reacties na het overlijden van iemand die belangrijk voor je is geweest. Hoe intenser de band, hoe intenser de rouw. Daarbij gaat het zeker niet alleen om relaties met een positief karakter. Relaties waarin sprake is geweest van ruzies, conflicten en negatieve gevoelens kunnen eveneens intense rouw tot gevolg hebben.

 

Rouw
Term tussen aanhalingstekens, gebruikt voor de psychische reactie na recent letsel of verlies, gelijkend op het rouwproces na de dood van een geliefd persoon.

 

 

 

Met deze opdracht ga ik doen alsof er een vereniging of instantie is die mij heeft gevraag om voor hun verschillende grafische opdrachten voor hun te maken.

Deze instantie gaat 3 verschillende boeken uitgeven rondom het thema rouw. 1 boek voor is voor mensen die een dierbare hebben verloren. 1 boek is voor mensen die op sterven liggen en 1 boke is voor ouders als ze een kind hebben die in de rouw is en hoe ze daar mee moeten omgaan.

De advertenties, krant en website zijn wel gewoon gericht op de vereniging.

 

Met de illustraties die ik ga maken wilde ik een melancholieke en emotionele sfeer weergeven.